ФОТКИ

Логичка загатка: Кој прв ќе добие пиво?

Лесна логичка загатка: На фотографијата, четворицалуѓе чекаат пиво. Ако се наточи пиво од горната дадена позиција кај шишето, кој од нив прв ќе добие пиво?

Слични објави