ВИЦ: Расад за лопати

Пристигнала хуманитарна помош од друга земја и неколку луѓе ја распоредувле и складирле. На крај им останале лажичиња за сладолед кои им биле…