#ТУРЛИТАВА

ПОВИК ЗА ИЗРАБОТКА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЛАДИНСКИ КАМПАЊИ

ПОВИК ЗА ИЗРАБОТКА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЛАДИНСКИ КАМПАЊИ

 

Доколку сте млади на возраст од 17-26 години и имате идеја за изработка и спроведување на младинска локална кампања во форма на уметнички изложби, музички или актераски перформанси, фото инсталации, дебати, социјални мрежи и платформи или друг вид на иновативно и креативно изразување ве охрабруваме да се пријавите на повикот на Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта. Младинските локални кампањи треба да ја обработуваат темата „Трговија со луѓе‘‘. Пријавувањето треба да биде во тимови од два до најмногу четири учесника.

Локален промотор, координатор, лице за контакт Ванчо Чибански, емаил cibanski@yahoo.com Документите испратете ги на lastrada@lastrada.org.mk со наслов Младинска локална кампања. Крајниот рок за доставување на пријави е 30 јануари 2019.

Слични објави