#Турлитаваинтервју

Учителка за пример! Има посебен поздрав со секој нејзин ученик.

Слични објави