#ТУРИВАДИ

Е вака се јава магаре

Газдава на магарево е тотален лудак. Али и магарево е задоволно со начинот на јавање.

Слични објави