Кога некој „шизик“ ќе ѝ удри шамар на твојата другарка